MB Recycling

Decyzje oraz Certyfikaty

Decyzje środowiskowe i certyfikaty Funkcjonujemy zgodnie z najwyższymi standardami, wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015, co potwierdza uzyskany w 2018 roku certyfikat oraz dokument polityki środowiskowej.
Spółka MB Recycling posiada wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje na zbieranie i transport odpadów:

Zakład nr 1 – Piekoszów, ul. Czarnowska 56

Zakład nr 2 – Micigózd, ul. Wrzosowa 60

Zakład nr 3 – Eko Hybres – Głogów Małopolski (k. Rzeszowa) ul. Innowacyjna 6

Przetwarzanie i recykling przekazanych do nas odpadów odbywa się w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego!

Ponad 4000 stałych Klientów wybrało profesjonalizm naszej firmy.