MB Recycling

Decyzje oraz Certyfikaty

Decyzje środowiskowe i certyfikaty Funkcjonujemy zgodnie z najwyższymi standardami, wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015, co potwierdza uzyskany w 2018 roku certyfikat oraz dokument polityki środowiskowej.
Spółka MB Recycling posiada wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje na zbieranie i transport odpadów:

Ponad 4000 stałych Klientów wybrało profesjonalizm naszej firmy.