MB Recycling

Decyzje oraz Certyfikaty

Decyzje środowiskowe i certyfikaty Funkcjonujemy zgodnie z najwyższymi standardami, wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015, co potwierdza uzyskany w 2018 roku certyfikat oraz dokument polityki środowiskowej.
Spółka MB Recycling posiada wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje na zbieranie i transport odpadów:

Spółka MB Recycling posiada certyfikaty Firmy Godnej Polecenia oraz Lidera Przedsiębiorczości 2023.

Spółka MB Recycling posiada certyfikat członkostwa The Bureau of International Recycling.

Ponad 4000 stałych Klientów wybrało profesjonalizm naszej firmy.