MB RECYCLING
Przetwarzanie świetlówek

MB Recycling

Recykling świetlówek

Świetlówki przetwarzane są w naszym zakładzie MAYA VICTORY w Bogumiłowie.
Służy do tego Instalacja Photon 4000 S. Jest to modułowe urządzenie w którym wykonywana jest pierwsza faza utylizacji świetlówek, polegająca na mechanicznym procesie oddzielenia luminoforu od szkła i aluminiowych końcówek z elektrodami. Instalację tą wyróżnia to, iż odzysk metalicznej rtęci prowadzony jest metodą suchą (nie generuje żadnych szlamów poutylizacyjnych, a jedynymi mediami są energia elektryczna, sprężone powietrze, gazy techniczne, jak azoti tlen z butli). Instalacja ta pozwala w bezpieczny sposób przetworzyć świetlówki. W wyniku tego procesu powstają gotowe surowce do recyklingu tj. szkło, metale, tworzywa sztuczne, rtęć i halofosforan wapnia. Ze względu na dużą ilość zużytych źródeł światła jesteśmy w stanie w ciągu jednej zmiany (8 h ) przetworzyć około 1000kg świetlówek.

Urządzenie Photon 4000 S – producent MRT System AB jest technologią szwedzkiej firmy. Najlepsza Dostępna Technologia MRT, powszechnie zaakceptowana, powoduje, iż ma monopolistyczną pozycję na rynku światowym. Urządzenie wykonane w zgodności UE z: SS-EN 292-1.

Ponad 4000 stałych Klientów wybrało profesjonalizm naszej firmy!