rodzaje świetlówek

MB Recycling

Rodzaje świetlówek

Świetlówki, znane również jako lampy fluorescencyjne, są popularnym źródłem światła w wielu domach i miejscach pracy. Wyróżniamy kilka rodzajów świetlówek, w tym: 

  • Świetlówki kompaktowe (CFL): Są małe, energooszczędne i często stosowane w oświetleniu domowym. 
  • Świetlówki liniowe: Powszechnie używane w oświetleniu przemysłowym i biurowym. 
  • Świetlówki UV: Używane w specyficznych zastosowaniach, takich jak sterylizacja i oczyszczanie powietrza. 

Skład chemiczny świetlówek 

Świetlówki zawierają różne substancje chemiczne, w tym rtęć, która jest kluczowa dla ich działania, ale jednocześnie stanowi zagrożenie dla środowiska. Inne składniki to szkło, fosforany, metalowe elektrody i gaz szlachetny. 

dlaczego pzrzetwarzanie świetlówek jest ważne

Zagrożenia dla środowiska 

Jeśli świetlówki nie są prawidłowo przetwarzane, mogą uwolnić rtęć do środowiska, co jest niezwykle szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Rtęć może przenikać do gleby i wód gruntowych, powodując zanieczyszczenie, które trudno usunąć. 

Wymogi prawne 

W wielu krajach istnieją surowe przepisy dotyczące utylizacji świetlówek. W Unii Europejskiej, na przykład, obowiązuje dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), która nakłada obowiązek recyklingu i odpowiedniego przetwarzania takich odpadów. 

MB Recycling

 Proces przetwarzania świetlówek

Zbieranie i transport 

Pierwszym krokiem w przetwarzaniu świetlówek jest ich zbieranie. Mogą być one zbierane w specjalnych punktach zbiórki, zakładach pracy lub sklepach oferujących recykling starych świetlówek. Następnie są one bezpiecznie transportowane do zakładów przetwarzania. 

Demontaż i segregacja 

W zakładach przetwarzania świetlówki są demontowane, a ich części są segregowane. Proces ten obejmuje: 

  • Oddzielanie szkła: Szkło jest oddzielane od innych komponentów i poddawane recyklingowi. 
  • Usuwanie rtęci: Rtęć jest wydzielana i przetwarzana w sposób bezpieczny dla środowiska. 
  • Recykling metali: Metalowe komponenty są przetwarzane i ponownie wykorzystywane. 

Przetwarzanie rtęci 

Rtęć z świetlówek jest jednym z najważniejszych elementów procesu recyklingu. Specjalne technologie pozwalają na jej bezpieczne usunięcie i przetworzenie, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia środowiska. 

Przekształcanie materiałów 

Wszystkie materiały odzyskane z świetlówek, takie jak szkło, metale i fosforany, są przetwarzane i wykorzystywane do produkcji nowych produktów. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie zużycia surowców naturalnych i ograniczenie ilości odpadów. 

Ochrona środowiska 

Przetwarzanie świetlówek przyczynia się do ochrony środowiska, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia rtęcią i innymi szkodliwymi substancjami. Ponadto recykling szkła i metali zmniejsza zapotrzebowanie na nowe surowce. 

Oszczędności energetyczne 

Recykling świetlówek jest mniej energochłonny niż produkcja nowych lamp od podstaw. Dzięki temu można zaoszczędzić energię i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. 

Zgodność z przepisami 

Odpowiednie przetwarzanie świetlówek pozwala firmom i instytucjom spełniać wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska i utylizacji odpadów. 

Wyzwania związane z przetwarzaniem świetlówek 

Koszty 

Jednym z głównych wyzwań jest koszt zbierania, transportu i przetwarzania świetlówek. Proces ten wymaga specjalistycznego sprzętu i technologii, co może być kosztowne. 

Edukacja i świadomość społeczna 

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z konieczności odpowiedniego przetwarzania świetlówek. Edukacja i zwiększanie świadomości społecznej są kluczowe dla skutecznego wdrożenia programów recyklingu. 

Technologie przetwarzania 

Chociaż istnieją zaawansowane technologie przetwarzania świetlówek, ciągły rozwój i innowacje są niezbędne, aby proces ten był jeszcze bardziej efektywny i bezpieczny dla środowiska. 

Firma MB Recycling

 

Firma MB Recycling jest jednym z liderów w przetwarzaniu świetlówek w Polsce. Dzięki nowoczesnym technologiom i zaawansowanym procesom recyklingu, MB Recycling skutecznie minimalizuje wpływ zużytych świetlówek na środowisko.  

Do przetwarzania świetlówek służy instalacja Photon 4000S.

Znajduje się on w zakładzie MAYA VICTORY w Bogumiłowie i jest NAJLEPSZĄ technologią MRT!

Jest to modułowe urządzenie, w którym wykonywana jest pierwsza faza utylizacji świetlówek, polegająca na mechanicznym procesie oddzielenia luminoforu od szkła i aluminiowych końcówek z elektrodami.

A co wyróżnia tę instalację? 

– Odzysk metalicznej rtęci prowadzony jest metodą suchą, co oznacza, że nie generuje żadnych szlamów poutylizacyjnych, a jedynymi mediami są energia elektryczna, sprężone powietrze i gazy techniczne jak azot i tlen z butli.

– Instalacja ta pozwala w bezpieczny sposób przetworzyć świetlówki.

– W wyniku tego procesu powstają gotowe surowce do recyklingu tj. szkło, metale, tworzywa sztuczne, rtęć i halofosforan wapnia.

– Ze względu na dużą ilość zużytych źródeł światła jesteśmy w stanie w ciągu jednej zmiany (8 h) przetworzyć około 1000kg świetlówek.

Urządzenie Photon 4000 S – producent MRT System AB jest technologią szwedzkiej firmy. Najlepsza Dostępna Technologia MRT, powszechnie zaakceptowana, powoduje, iż ma monopolistyczną pozycję na rynku światowym. Urządzenie wykonane w zgodności UE z: SS-EN 292-1.

Programy recyklingu w Unii Europejskiej

 

Wiele krajów Unii Europejskiej wdrożyło skuteczne programy recyklingu świetlówek, które obejmują zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów. Programy te przyczyniają się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju. 

jak możesz przyczynić się do recyklingu świetlówek

 

Segregacja odpadów 

Pierwszym krokiem jest odpowiednia segregacja odpadów w domu i miejscu pracy. Upewnij się, że zużyte świetlówki trafiają do odpowiednich punktów zbiórki. 

Edukacja 

Podziel się wiedzą na temat przetwarzania świetlówek ze znajomymi i rodziną. Im więcej ludzi będzie świadomych konieczności recyklingu, tym skuteczniejsze będą programy przetwarzania odpadów. 

Wybór ekologicznych produktów 

Kupując nowe świetlówki, wybieraj te, które są oznaczone jako ekologiczne i łatwe do recyklingu. W ten sposób możesz wspierać firmy dbające o środowisko. 

Ponad 4000 stałych Klientów wybrało profesjonalizm naszej firmy!