Fundacja Odzyskaj Środowisko jest naszym strategicznym partnerem i powstała w 2011 roku. Statutowym celem jest promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowanie idei recyklingu oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE).
Priorytetem Fundacji Odzyskaj Środowisko jest prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tematu selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Fundacja prowadzi działania lokalne, regionalne i o szerszym zasięgu, działając na terenie całego kraju.
Recykling elektrycznych śmieci jest cennym procesem, nie tylko dla ludzi ale i … dla pszczół. Dlaczego? Wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko, z odzyskanych z pralek bębnów, tworzone są ule oraz powstają całe pasieki. Zlokalizowane są one w miastach, bo właśnie na tych terenach życie pszczół jest zagrożone, co skutkuje niszczeniem ekosystemu. Ule z recyklingu, miejskie pasieki i łąki kwietne. To nasze wyzwanie, które skutecznie realizujemy wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko
Oddając elektryczne śmieci do recyklingu, budujesz z nami wyjątkowe ule i pomagasz pszczołom. Wspólnie z nami zakładasz pasieki z recyklingu.

Naszym celem jest promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowanie idei recyklingu oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem

SUROWCE Z RECYKLINGU wykorzystujemy w zaskakujący sposób

Elektryczne śmieci nie tylko dają nam surowce odzyskiwane w procesie recyklingu, ale także elementy, które można wykorzystać w zaskakujący sposób.
Czerwony daszek, dębowe nóżki i korpus z bębnów od pralek w charakterystyczne heksagony!
Oto ul z recyklingu zaprojektowany przez Tomasza Waśkiewicza – grafika i pszczelarza w jednej osobie. Niecodzienne domy dla pszczół można już oglądać w kilkunastu miastach na terenie całej Polski.
Główną ideą naszych pasiek miejskich jest edukacja. Pokazujemy praktyczny wymiar recyklingu elektrycznych śmieci, przekazujemy wiedzę o pszczołach miodnych i innych owadach zapylających.
W czasie ekologicznych warsztatów można spróbować miodu z uli z recyklingu, zatańczyć pszczeli taniec i zobaczyć te pracowite owady z bliska. W pasiekach miejskich, którymi opiekuje się Fundacja Odzyskaj Środowisko, mieszka około 5 milionów wyjątkowo łagodnych pszczół rasy kraińskiej.
Jak się czują w mieście? Doskonale!
Większa bioróżnorodność roślin, wyższa temperatura powietrza, brak środków chemicznej ochrony roślin to tylko niektóre zalety środowiska miejskiego. Krainki to prawdziwe kosmopolitki!