MB Recycling

Recykling paneli fotowoltaicznych

Recykling paneli fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki surowcami. Pomaga w redukcji odpadów elektronicznych, oszczędza zasoby naturalne, zmniejsza wpływ środowiskowy i przyczynia się do rozwoju gospodarki surowcami wtórnymi. W miarę jak rośnie liczba paneli fotowoltaicznych na świecie, recykling staje się nieodłącznym elementem zrównoważonej produkcji energii słonecznej. Dlatego też, podjęliśmy decyzje o wprowadzeniu nowej usługi jaką jest recykling paneli fotowoltaicznych.

Energia słoneczna jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej na świecie, a panele fotowoltaiczne stanowią kluczowy element produkcji tej energii.

MB Recycling

Kim są klienci?

Naszymi klientami są wszyscy Ci, którzy na co dzień mają do czynienia ze zużytymi lub uszkodzonymi panelami czyli między innymi:
W ramach usługi, odbieramy zdemontowane lub uszkodzone:

Recykling paneli fotowoltaicznych staje się coraz ważniejszy, ponieważ pomaga zarówno w ochronie środowiska, jak i w gospodarce surowcami.

Podstawowe procesy dotyczące paneli fotowoltaicznych realizowane w zakładach przetwarzania to sortowanie oraz mielenie. W ten sposób powstają frakcje różnego typu, które wysyłane są do klienta końcowego w celu odzysku metali szlachetnych oraz innych frakcji wykorzystywanych do ponownego zastosowania.W wyniku procesu przetworzenia paneli fotowoltaicznych powstają następujące frakcje, które przekazujemy do dalszego wykorzystania w procesach produkcyjnych: