MB Recycling

Co przetwarzamy

Rodzaje odpadów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, które zbieramy, przetwarzamy lub poddajemy procesom recyklingu:

PRZETWARZAMY KAŻDY RODZAJ ELEKTRYCZNYCH ŚMIECI!

mb recycling

Co nas wyróżnia

Do procesu przetwarzania wykorzystujemy najlepsze, dostępne w Europie instalacje do:

Nasi Partnerzy

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Obszary Działania

Baterie Li-Ion

Jako jedni z pierwszych w Europie przetwarzamy baterie do samochodów elektrycznych, spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa! Sprawdź naszą ofertę dot przetwarzania wszystkich rodzajów baterii

System zbierania

W 2012 roku stworzyliśmy Regionalny System Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zużytych baterii pod nazwą ELEKTRYCZNE ŚMIECI.

Odzysk i recycling odpadów

Oferujemy usługi przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zakładach MB Recycling prowadzone są procesy demontażu, sortowania i obróbki mechanicznej odpadów oraz procesy recyklingu i odzysku opadów.