MB Recycling

Przetwarzamy każdy rodzaj elektrycznych śmieci!

Przechodząc złożone procedury administracyjne i środowiskowe, możemy z dumą zakomunikować, że wszystko co jest elektrycznym śmieciem zostanie przetworzone w jednym z naszych 5 zakładów w Polsce i 1 na Ukrainie.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

MB Recycling – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami – jest jedną z największych spółek w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, istniejącą od 2008 roku. W 2016 do naszej grupy dołączyła spółka Maya Victory, zasilając nasze zakłady przetwarzania o kolejne instalacje.

Posiadamy zakłady przetwarzania, w których znajdują się najbardziej innowacyjne instalacje, w tym pierwsza w Polsce instalacja do przetwarzania tonerów oraz jedyna półautomatyczna instalacja do przetwarzania świetlówek.

Do procesu przetwarzania wykorzystujemy najlepsze dostępne w Europie instalacje!

Rodzaje odpadów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, które zbieramy, przetwarzamy lub poddajemy procesom recyklingu:

Wykorzystujemy najlepsze dostępne w Europie instalacje do przetwarzania:

zużytych źródeł światła

urządzeń chłodniczych

kaset tonerowych

metali FE, NFE

tworzyw Tomra, Steinert

AGD

elementów zawierające NFE linia Panizzolo

drukowanych obwodów elektronicznych oraz urządzeń zawierających drukowane obwody

kineskopów

Dodatkowo w ofercie:

rozdrabniacze HAAS, Untha, Zeno

własna technologia do przetwarzania drukowanych obwodów elektronicznych oraz urządzeń zawierających drukowane obwody.

recykling kabli

Recykling zintegrowanych systemów elektronicznych (ZSEiE) odgrywa kluczową rolę w ochronie środowiska i kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. W dzisiejszym świecie, gdzie elektronika staje się coraz bardziej powszechna i szybko się zmienia, recykling ZSEiE staje się nieodłącznym elementem dbałości o nasze środowisko.

 Q&A na temat głównych zagadnień związanych z recyklingiem ZSEiE

Co to jest recykling ZSEiE?

Recykling ZSEiE polega na odzyskiwaniu wartościowych materiałów z nieużywanych lub przestarzałych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, komputery, tablety, telewizory itp. Proces ten obejmuje zbieranie, demontaż, przetwarzanie i odzyskiwanie surowców, takich jak metale, szkło, tworzywa sztuczne i inne materiały, które można ponownie wykorzystać w nowych produktach.

Korzyści dla środowiska:​

Recykling ZSEiE ma wiele korzyści dla środowiska. Przede wszystkim pomaga zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych, które trafiają na wysypiska śmieci lub są spalane, co może powodować emisję niebezpiecznych substancji chemicznych do atmosfery i zanieczyszczać glebę i wody.
Ponadto recykling ZSEiE zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne, ponieważ umożliwia ponowne wykorzystanie materiałów z istniejących urządzeń zamiast wydobywania nowych surowców. To przyczynia się do ochrony dzikich terenów i ekosystemów, które są narażone na degradację z powodu działalności górniczej i wydobycia.

Korzyści ekonomiczne:​

Poza korzyściami dla środowiska, recykling ZSEiE ma również korzyści ekonomiczne. Odzyskiwanie surowców z nieużywanych urządzeń elektronicznych może generować znaczne oszczędności kosztów w porównaniu z wydobyciem nowych surowców. Ponadto sprzedaż odzyskanych materiałów może stanowić dodatkowy dochód dla firm recyklingowych.
Recykling ZSEiE także stwarza miejsca pracy w sektorze związanych z gospodarką odpadami, demontażem urządzeń, ich przetwarzaniem i odzyskiwaniem materiałów. To może przyczynić się do wzrostu gospodarczego poprzez generowanie nowych miejsc pracy i pobudzanie innowacyjności w branży recyklingowej.

Wyzwania i możliwości:​

Mimo że recykling ZSEiE ma wiele korzyści, istnieją również wyzwania, które należy pokonać. Jednym z głównych wyzwań jest skuteczne zarządzanie zbieraniem i przetwarzaniem odpadów elektronicznych, aby zapewnić, że jak najwięcej surowców zostanie odzyskanych z urządzeń.
Jednak rozwój nowych technologii i innowacji w dziedzinie recyklingu ZSEiE może pomóc w pokonywaniu tych wyzwań. Na przykład rozwój bardziej efektywnych procesów recyklingu i nowych metod odzyskiwania surowców może zwiększyć wydajność i rentowność recyklingu ZSEiE.

Recykling ZSEiE ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i przyszłości naszej planety. Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, możemy zmniejszyć negatywny wpływ elektroniki na środowisko, ograniczyć zużycie surowców naturalnych i stworzyć bardziej zrównoważoną gospodarkę. Dlatego ważne jest, abyśmy wszyscy wspierali i promowali recykling ZSEiE jako ważny krok w kierunku lepszej przyszłości dla nas wszystkich.