MB RECYCLING
Recykling odpadów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

MB Recycling

Przetwarzamy każdy rodzaj elektrycznych śmieci!

Przechodząc złożone procedury administracyjne i środowiskowe, możemy z dumą zakomunikować, że wszystko co jest elektrycznym śmieciem zostanie przetworzone w jednym z naszych 5 zakładów w Polsce i 1 na Ukrainie.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

MB Recycling – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami – jest jedną z największych spółek w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, istniejącą od 2008 roku. W 2016 do naszej grupy dołączyła spółka Maya Victory, zasilając nasze zakłady przetwarzania o kolejne instalacje.
Posiadamy zakłady przetwarzania, w których znajdują się najbardziej innowacyjne instalacje, w tym pierwsza w Polsce instalacja do przetwarzania tonerów oraz jedyna półautomatyczna instalacja do przetwarzania świetlówek.

Do procesu przetwarzania wykorzystujemy najlepsze dostępne w Europie instalacje!

Rodzaje odpadów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, które zbieramy, przetwarzamy lub poddajemy procesom recyklingu:

Wykorzystujemy najlepsze dostępne w Europie instalacje do przetwarzania:

zużytych źródeł światła

urządzeń chłodniczych

kaset tonerowych

metali FE, NFE

tworzyw Tomra, Steinert

AGD

elementów zawierające NFE linia Panizzolo

drukowanych obwodów elektronicznych oraz urządzeń zawierających drukowane obwody

kineskopów

Dodatkowo w ofercie:

rozdrabniacze HAAS, Untha, Zeno

własna technologia do przetwarzania drukowanych obwodów elektronicznych oraz urządzeń zawierających drukowane obwody.

recykling kabli