MB Recycling

Ruszyła strona pierwszego ogólnopolskiego projektu "OSP na straży środowiska"!

Na stronie znajdziecie wszystkie aktualne informacje na temat projektu oraz bieżący ranking 20 najlepszych jednostek OSP z całego kraju, w których druhny i druhowie zebrali najwięcej ton elektrycznych śmieci!

To ogromne osiągnięcie i powód do dumy dla każdej jednostki OSP zaangażowanej w tę akcję. Nie zabraknie tam również kontaktów do koordynatorów regionalnych, którzy służą pomocą i wsparciem.

Jeśli znacie jednostki OSP, które chcą dołączyć do naszej walki o czystsze środowisko, wspierając jednocześnie swoją społeczność lokalną i szukają dodatkowego źródła finansowania – to właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby je zachęcić do dołączenia! Razem możemy zdziałać naprawdę wiele.

Projekt realizowany od początku 2023 roku, powala zaangażowanej jednostce OSP za środki pozyskane ze zbiórek elektrycznych i elektronicznych śmieci wpłynąć realnie na podniesienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, umożliwiając strażakom zakup dodatkowego sprzętu ochronnego, takiego jak hełmy czy rękawice czy zapewniając pomocnicze środki na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych, remonty remiz czy wsparcie charytatywne lokalnej społeczności.

„OSP na straży środowiska” to efekt partnerskiej współpracy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, MB Recycling i Fundacji Odzyskaj Środowisko, pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Razem tworzymy pozytywny wpływ na nasze środowisko!