ROZWÓJ OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU "OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA"

MB Recycling

Rozwój ogólnopolskiego projektu
"OSP na Straży Środowiska"

Kielce, 19 grudnia 2023 r. - Projekt "OSP na Straży Środowiska" stanowi uzupełnienie inicjatywy "Elektryczne Śmieci", skierowanej do miast powyżej 40 tys. mieszkańców. Do tej pory dołączyło do niego ponad 770 jednostek OSP, a najwięcej elektrośmieci zebrano w województwach śląskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim.

Do Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) trafiła już imponująca kwota 2 milionów złotych w ramach projektu “OSP na Straży Środowiska”. Dzięki zaangażowaniu 773 remiz w całej Polsce i 64 000 darczyńców zebrano taką ilość elektrycznych śmieci – starych lodówek, pralek czy telewizorów, która wypełniłaby po brzegi 475 samochodów ciężarowych. 

Inicjatywa nie tylko wspiera OSP, ale także angażuje społeczności lokalne w selektywną zbiórkę elektrośmieci, dbając jednocześnie o środowisko. Udział w akcji to szansa na pozyskanie dodatkowych środków na wyposażenie jednostek czy wsparcie charytatywne społeczności lokalnej.

Projekt wspiera także edukację poprzez Fundację Odzyskaj Środowisko, organizującą warsztaty i mini wykłady m.in. dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Projekt “OSP na straży środowiska” realizowany jest we współpracy z Związkiem OSP RP, MB Recycling oraz pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.