11. OGÓLNOPOLSKI ZJAZD IPOK
15-16 LISTOPADA 2023
ŁÓDŹ – PGK RADOMSKO

MB Recycling

W dniach 15-16 listopada odbył się Jedenasty Ogólnopolski Zjazd Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Naszą firmę MB Recycling reprezentowali: Włodzimierz Kozak i Bartosz Czapkiewicz. Wydarzenie obfitowało w ciekawe rozmowy, 20 inspirujących wykładów i kilka sesji tematycznych z udziałem 35 prelegentów. Omawiano efektywność zakładów, gospodarkę odpadami, kwestie legislacyjne, oraz aktualną sytuację na rynku odpadów.

Dodatkowo, zaprezentowano Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Roku 2023 – zwycięzcą zostało PGK Radomsko. Nowością były MentorRoomy, miejsca do pogłębienia wiedzy w obszarze prawa i praktyki gospodarki odpadami. Wieczór uświetnił występ GRZEGORZA WILKA z zespołem. Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zwiedzić zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – PGK Radomsko.