MB Recycling

Elektryczne Śmieci – Elektruś

Spółka MB Recycling, lider w dziedzinie recyklingu i właściciel projektu Elektryczne Śmieci wprowadza swojego brand hero – Elektrusia. To inicjatywa, która ma na celu promowanie właściwego postępowania z elektrycznymi i elektronicznymi śmieciami oraz budowanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów. Postać Elektrusia przygotowało Studio Graficzne 66projekt.pl

Elektruś to postać stworzona z myślą o edukacji i motywacji do odpowiedzialnego postępowania z elektrycznymi i elektronicznymi urządzeniami. Jest on symbolem zaangażowania MB Recycling w ochronę środowiska oraz propagowania zrównoważonego stylu życia.

Jesteśmy dumni z wprowadzenia Elektrusia jako naszego brand hero. To nie tylko bohater reklamowy, ale przede wszystkim ambasador naszej misji ekologicznej. Chcemy, aby Elektruś stał się symbolem odpowiedzialności ekologicznej i inspiracją dla wszystkich, także najmłodszych którzy pragną działać na rzecz naszej planety.” mówi Karolina Wrońska, dyr. Marketingu MB Recycling. 

„Praca nad projektem dla MB Recycling stanowiła dla nas ciekawe wyzwanie. Firma wie, jak komunikować swoje wartości. Mamy nadzieję, że Elektruś wzmocni wiarygodność przekazów marki i ułatwi odbiorcom rozpoznawalność przy akcjach marketingowych, informacyjnych i edukacyjnych. Stworzenie brand hero dla MB Recycling było dla nas przyjemnością, głównie z uwagi na to, że w swoich działaniach kierujemy się wartościami zrównoważonego stylu życia.” – dodaje Agata Pawicka ze Studia Graficznego 66projekt.pl.

Główne przesłanie Elektrusia to:

Główne przesłanie Elektrusia to:

Elektruś promuje właściwą segregację elektrycznych i elektronicznych śmieci. Wspiera konsumentów w identyfikowaniu, jakie urządzenia można poddać recyklingowi, i jak to zrobić w sposób bezpieczny dla środowiska.

Odpowiedzialność Ekologiczna:

Elektruś uświadamia o negatywnym wpływie niewłaściwego postępowania z elektronicznymi odpadami na naszą planetę. Zachęca do dbania o środowisko naturalne dla dobra przyszłych pokoleń.

Przyjaźń i Współpraca

Elektruś to przyjazna i sympatyczna postać, która poprzez obecność
w kampaniach i akcjach edukacyjnych MB Recycling ma na celu przełamać barierę pomiędzy klientami a branżą recyklingową.

Świat Elektrusia będzie stanowił nie tylko kampanie reklamowe, ale także interaktywne działania edukacyjne, gry i wydarzenia społecznościowe, które zachęcą konsumentów do świadomego zaangażowania się w ochronę środowiska. MB Recycling jest już aktywny na tym polu poprzez aktywne działania Fundacji Odzyskaj Środowisko.