MB Recycling kontynuuje dynamiczny rozwój poprzez innowacje!

Poprzez własne Centrum Badawczo-Rozwojowe spółka MB Recycling, lider w dziedzinie recyklingu i właściciel projektu Elektryczne Śmieci odnotował znaczący rozwój projektów badawczo-rozwojowych w ostatnim czasie. Suma wydatków na inwestycje wyniosła ponad 10 mln zł w ubiegłym roku i przełożyła się wiele oszczędności i zmniejszenie śladu węglowego emitowanego w zakładach.

W kontekście rozwoju nowych technologii, MB Recycling, należący do MB Group finalizuje zakończenie procesu ochrony patentowej wynalazku dotyczącego dwustopniowego mokrego rozładowywania baterii litowo-jonowych. Prace nad uzyskaniem patentu rozpoczęto w 2023 roku, a ostateczne dokumenty zostały złożone w grudniu zeszłego roku. „Ta metoda rozładowania baterii pozwala zmniejszyć o połowę ilość ścieków wytwarzanych w czasie procesu oraz zapewnia 92% skuteczność rozładowania”- tłumaczy Paweł Kozieł, dyrektor MB Recycling. „Nie wykluczamy komercjalizacji tego patentu” – dodaje.

MB Recycling kontynuuje również ekologiczne inwestycje w swoich pięciu zakładach, takie jak instalacja linii do przetwarzania polistyrenu (tworzyw sztucznych stosowanych w budownictwie i chłodnictwie) w zakładzie w Stąporkowie oraz rozbudowa linii MeWa o nowy ciąg technologiczny Finder w zakładach Maya Victorii. „Frakcje tworzyw sztucznych pozyskanych z lodówki wykorzystywane są przetwarzania do nowej innowacyjnej linii produkcyjnej poprzez wprowadzenie regranulatu do maszyn przetwórczych – efekt końcowy może być wykorzystany do ponownej produkcji lodówki. W ciągu godziny jesteśmy stanie przetworzyć tworzywo ze 103 lodówek, czyli 1000 kg tworzywa” – tłumaczy Kozieł.
„Lodówka jest niewątpliwie źródłem interesujących tworzyw. Część z nich nadaje się to procesu wtryskiwania, inna część do procesu wytłaczania. Daje to spółce pewien zakres możliwości zarówno sprzedażowych, jak i domykania GOZ. W efekcie prowadzonych inwestycji powstaje rPS (regranulowany polistyren), nadający się do dalszego przetwórstwa, co w aktualnej sytuacji nazywamy krokiem w stronę upcyclingu” – dodaje Magda Sumera, manager ds. recyklingu tworzyw sztucznych.
Termomodernizacja budynku w Stąporkowie to kolejny realizowanych przez spółkę projekt, którego efekty są już widoczne. Projekt, zakończony z sukcesem pod koniec grudnia 2023 roku, przyniósł poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Maya Victory Sp. z o.o. dzięki termomodernizacji budynku socjalno-biurowego. Inwestycja, trwająca od czerwca 2022 roku, obejmowała dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie przenikalności cieplnej przegród oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Projekt został sfinansowany częściowo przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. (kwota 700 tys. zł). „Realizacja projektu pozwala na zasilanie w max. 50% energią z paneli fotowoltaicznych” – mówi Kozieł. Jak podkreśla dyrektor Paweł Kozieł: “Nasze plany obejmują inwestycje w zakresie rozbudowy zakładów o nowe instalacje, poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw grupy, instalację odnawialnych źródeł energii, finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, optymalizację kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w grupie oraz wiele, wiele innych.”
Spółka zakupiła też pierwsze w Polsce urządzenie niderlandzkiej firmy TA-PO pozwalające oddzielać elementy żelazne od elementów żelaznych z elementem miedzi. Wprowadza ono nowy standard w wysokiej jakości recyklingu e-odpadów, charakteryzujący się niskim śladem węglowym oraz niskimi kosztami eksploatacji i konserwacji.
MB Recycling dąży do dalszego udziału w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej, budżetu państwa, w celu ciągłego rozwoju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.