REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKŁADZIE
MAYA VICTORY W ZABRZU

Realizacja inwestycji w Maya Victory w Zabrzu

Głównym celem projektu jest wdrożenie do działalności Maya Victory sp. z o.o. innowacyjnego procesu przetwarzania i sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) poprzez przystosowanie istniejącej linii XSS (XRay Sorting System) do separacji metali nieżelaznych na nowo zakupionym separatorze XTract dostarczonym przez norweskiego Partnera projektu – firmę TOMRA Sorting AS.

Urządzenie XTract

Urządzenie XTract podczas sortowania metali przy użyciu technologii transmisji promieniowania rentgenowskiego, jest
w stanie zidentyfikować zawartość sortowanego materiału, bez względu na jego kolor i zanieczyszczenia.
Materiał identyfikowany jest na podstawie gęstości atomowej dzieląc materiał na różne typy. W ten sposób w kilku
cyklach możemy rozdzielić np. złom po lodówkowy, który w mieszaninie posiada takie frakcje jak na przykład:

  • aluminium
  • ZnAl
  • miedź
  • aluminium z miedzią
  • stal nierdzewna

 

Pozwoli to uzyskiwać czysty produkt końcowy wraz z dokładną specyfikacją dla docelowego klienta (huty itp.).

Instalacja X-TRACT została współfinansowana przez Fundusze norweskie i EOG. Więcej o projekcie znajdziesz tutaj.

Maya Victory Sp. z o.o. realizuje projekt nr NORW.19.01.01-10-0019/20 pn.:

Automatyzacja i wzrost efektywności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez wdrożenie innowacji procesowej”

w ramach
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oś priorytetowa 19 działanie
19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie
19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth