Przyszłość recyklingu baterii – Dni Otwarte Zakładu Eko Hybres