Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
Tel. + 48 41 366 04 58

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling

ul. Czarnowska 56, Piekoszów, woj. świętokrzyskie